Mehanisko blīvslēgu apsaistes sistēmas

Mehanisko blīvslēgu apsaistes sistēmas, ja nav pieļaujama pāsūknējamā šķidruma nokļūšana apkārtējā vidē, ja šķidrums ir pārāk auksts vai karsts, ja šķidrums nenodrošina virsmu pietiekamu eļļošanos.